Naustdal Dampbakeri

Naustdal Dampbakeri AS er ei av dei eldste verksemdene i Sunnfjord. Bakeriet vart først skipa av Ole Berntsen i 1888, og då han fekk med seg sonen Jetmund, starta dei saman Ole Berntsen Bakeri i 1928. Fram til 1986 låg produksjonslokala i Naustdal, men etter nærare 100 års drift flytta bakeriet til Sanderplassen i Førde. I samband med denne flyttinga opna vi også vårt første utsal i dei nye lokala i Førde. Seinare har Olefine Conditori blitt utvida med ein kafe i Hafstadgården og ein i Elvegården i Førde sentrum. Vi har i dag totalt ca 60 tilsette, fordelt på omlag 42 årsverk – og omsette i 2009 varer og tenester for over 40 millionar kroner.

Vi har dei siste åra hatt ei utvikling i bakeribransjen mot større og færre føretak. Moderne utstyr har i stor grad teke over for bakarar og konditorar. Vi har som målsetjing å vere ein motpol til denne utviklinga og trur og håper at folk set pris på ekte handverk. Vi er særskild opptekne av at produkta våre skal vere dei ferskaste og ha den beste kvaliteten som er på marknaden. Dersom vi ikkje klarar dette håpar vi du gjer oss beskjed…